1. การสมัคร และ การเป็นสมาชิกภาพ
    การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์ www.dceramic.com ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ข้อมูลที่ใช้สมัครสมาชิกจะเป็นความลับและไม่ถูกนำไปเปิดเผย www.dceramic.com ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

    การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ www.dceramic.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

  1. คำบรรยายผลิตภัณฑ์ และ สีของรูปภาพ
    เว็บไซต์ www.dceramic.com ได้แสดงคำอธิบายรายละเอียดของสินค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-422-5732 ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 17.30 น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ www.dceramic.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

 

  1. เงื่อนไขการขาย และการสั่งซื้อ
    การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.dceramic.com นี้เท่านั้น
X