การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าบริการ

บริการจัดส่งสินค้า

  1. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าภายใน 3 – 7 วันทำการ ในกรณีทีต้องจัดส่งในพื้นที่ที่ห่างไกลอาจจัดส่งภายใน 15 วัน
  2. การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดให้แจ้งที่ผู้ขนส่งสินค้าทันที หรือโทรโปรดแจ้งกลับที่ 02-422-5732 ทันที
  3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  4. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง 02-422-5732 ทันที

 

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

ค่าขนส่ง

สั่งซื้อ น้อยกว่า 3,000 บาท

300 บาท/Order

สั่งซื้อ เท่ากับ หรือ มากกว่า 3,000 บาท

ฟรี

หมายเหตุ

  • ระยะเวลาการขนส่ง 3-7 วันทำการ
  • ค่าบริการจัดส่งดังกล่าวเป็นการจัดส่งถึงที่หมายไม่รวมการยกหรือขนย้ายขึ้นบนอาคารต่างๆ
  • หากที่อยู่จัดส่งอยู่นอกพื้นที่ เพิ่มค่าข่นส่ง 10 บาท/กล่อง
X