บริษัท สิริวุทธา เดคคอร์เรตติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125560016968 เป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เราเป็นผู้สรรหาและผู้จัดจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีคุณภาพหลายประเภท เช่นวัสดุก่อสร้าง กระเบื้องเซรามิค เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์แต่งบ้าน กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องสระน้ำ ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ และ บริการที่ดีเลิศระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า    

Sirivuddha Decorating Co., Ltd. was established on June 27, 2017.Company Registration No. 0125560016968, Is a commercial entrepreneur. As an electronic commerce operator. We are the supplier and distributor of many quality construction materials, such as building materials, ceramic tiles, roof tiles, swimming pool tiles, sanitary ware and decoration accessories. We offer good quality products at reasonable prices. And excellent service. To meet the needs of customers. 

ชื่อผู้ประกอบการ :     บริษัท สิริวุทธา เดคคอร์เรตติ้ง จำกัด 

(Owner) :     Sirivuddha Decorating Co., Ltd.

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :   บริษัท สิริวุทธา เดคคอร์เรตติ้ง จำกัด

(Company name) :     Sirivuddha Decorating Co., Ltd.

เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล :  0125560016968

(Thai national Id/Juristic person Id) : 0125560016968

ชื่อร้านค้าออนไลน์ (Online store) : www.dceramic.com

X